publicerad: 2021  
detonera detonerade detonerat
verb
detone´ra
explodera med mycket snabb tryck­våg som ut­breder sig lik­formigt samt med knall
JFR brisera
något detonerar
ibland äv. få att explodera
någon detonerar något
Indien detonerade en kärn­laddning 1974
belagt sedan 1747; av lat. detona´re 'dundra ut', till tona´re '(att) åska'
detoneradetonerande, detonering, detonation