publicerad: 2021  
diagram diagrammet, plural diagram, bestämd plural diagrammen
dia·gramm·et
substantiv
diagram´
figur som på ett systematiskt sätt åskådlig­gör sam­band mellan olika storheter särsk. sådana som kan kvantifieras; ofta i koordinat­system med kurvor, staplar eller dylikt
cirkeldiagram; stapeldiagram
ett diagram (över något)
rita ett diagram; ett diagram över vinst­utvecklingen de senaste fem åren
belagt sedan 1842; av grek. diag´ramma med samma betydelse, till diagraph´ein 'an­teckna'; jfr ur­sprung till monogram, telegram