publicerad: 2021  
diastolisk diastoliskt diastoliska
diastol·isk
adjektiv
[-stå´l-]
ut­vidgad om den fas av hjärtats pump­rörelse då det fylls med blod, och blod­trycket i kroppen så­ledes är lågt
MOTSATS systolisk
diastoliskt blod­tryck se blodtryck
belagt sedan 1931; till diastole