SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
didak´tisk adjektiv ~t di·dakt·isk1som har att göra med under­visning admin.af.pedag.JFRcohyponympedagogisk 1 ett lektorat i svenska med didaktisk in­riktningsedan 1781av grek. didaktikos´ ’lämplig för lärar­yrket’, till didas´kein ’under­visa’; jfr autodidakt 2typisk för god under­visning admin.af.pedag.en didaktisk och lätt­begriplig över­siktäv. (om litterär text e.d.)som har ett under­visande syfte NN:s stora didaktiska dikt om tingens natursedan ca 1810