SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
die´t substantiv ~en ~er di·et·ensamman­sättning av kost under längre period särsk. så­dan som är fast­ställd av medicinska skäl kokk.med.dietmatfiskdietgenom att hålla sträng diet lyckades hon gå ner i vikten en­formig diet av ham­burgare och söt­sakeren diet (av/på ngt)sedan 1578av fra. diète med samma betydelse; av lat. diæ´ta, grek. di´aita ’levnads­sätt’