SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
differens [-en´sel.-aŋ´s] substantiv ~en ~er dif·fer·ens·enskillnad spec. om resultat av subtraktion mat.JFRcohyponym1summacohyponymprodukt 2cohyponymkvot 1 differensen mellan 5 och 2 är 3ibl. spec.skillnad i å­sikter det upp­stod vissa differenser mellan parternaen differens (i ngt) (mellan ngra), differensen (mellan TAL)sedan 1632av lat. differen´tia ’skillnad’