SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
di´ger adjektiv ~t digra digr·aresom har stort om­fång mest om bok­verk el. abstrakta före­teelser admin.utstr.JFRcohyponymomfångsrikcohyponymvoluminös en diger av­handling om Lutherett digert skuld­registeren diger post i budgetengästerna hade ett digert program att ta sig i­genomförr ofta äv. om människorOlav digresedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. digher, degher, sv. dial. diger ’tjock; tung’; gemens. germ. ord, besl. med deg, degel, digna