publicerad: 2021  
digitalkamera digitalkameran digitalkameror
digit·al|­kamer·an
substantiv
digita`lkamera
kamera som bygger på digital­teknik
han tog bilder med digital­kamera som han sedan skickade som e-post
belagt sedan 1995