SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dimensionsavverkning [-∫o`ns-] substantiv ~en ~ar di·mens·ions|­av·verk·ning·enav­verkning en­bart av grövre eller högre träd skogsbr.tid.dimensionsavverkning (av ngt)sedan 1895