publicerad: 2021  
diplomatarisk diplomatariskt diplomatariska
dipl·om·at·ar·isk
adjektiv
diplomata´risk
som har att göra med (äldre) ur­kunder
spec. som åter­ger (viss ur­kunds) text med stor nog­grannhet
en diplomatarisk ut­gåva av hand­skriften
belagt sedan 1835