publicerad: 2021  
diskurs diskursen diskurser
dis·kurs·en
substantiv
diskurs´
samtal särsk. kring visst ämne och av formellare slag
en diskurs (med någon) (kring/om något/sats)
en diskurs (med någon) (kring något)
en diskurs (med någon) (kring sats)
en diskurs (med någon) (om något)
en diskurs (med någon) (om sats)
en diskurs (mellan några) (kring/om något/sats)
en diskurs (mellan några) (kring något)
en diskurs (mellan några) (kring sats)
en diskurs (mellan några) (om något)
en diskurs (mellan några) (om sats)
tidningarna speglar diskursen i sam­hället
spec. i språkvetenskapliga samman­hang om (studium av) upp­byggnaden av sam­tal, texter och dylikt
diskursanalys; diskursmarkör
ofta äv. (med svårbestämd avgränsning) om förhärskande om­ständigheter, ideologi eller dylikt
den post­moderna diskursen; den feministiska diskursen
belagt sedan 1558; av franska discours med samma betydelse; till lat. discur´sus 'som löper hit och dit'; jfr ur­sprung till konkurrera, kurs