SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
diskursiv [-i´väv.dis´-] adjektiv ~t dis·kurs·ivsom stegvis leder till förståelse på ett logiskt sätt; om tanke­process e.d. fil.MOTSATSantonymintuitiv diskursiv analyssedan 1797