publicerad: 2021  
distansavtal distans­avtalet, plural distans­avtal, bestämd plural distans­avtalen
substantiv
[-an`s-] el. [-aŋ`s-]
av­tal via inter­net, post­order, tv-shop eller som en följd av telefon­försäljning vid köp av vara eller tjänst
distansavtalslagen
in­gå ett distans­avtal; träffa distans­avtal med banken
belagt sedan 1998