SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
distansundervisning [-aŋ`s-el.-an`s-] substantiv ~en di·stans|­under·vis·ning·en(högskole)undervisning huvud­sakligen per korrespondens eller (vanligen) e-post och vanligen med komplettering med direkt lärar­ledd under­visning pedag.JFRcohyponymkorrespondensundervisning sedan 1973