publicerad: 2021  
distraherad distraherat distraherade
dis·trah·er·ad
adjektiv
distrahe´rad
vars upp­märksamhet av­letts från huvud­saken
distraherad (av någon/något)
distraherad (av någon)
distraherad (av något)
hon blev distraherad av sam­talen om­kring henne
belagt sedan 1884