SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
distrik´t substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en di·strikt·etom­råde som bildar en geografisk enhet för organiserad verksamhet rum.samh.gränsdistriktpolisdistriktpostdistriktsjödistriktskoldistrikten representant i varje distriktsedan 1646av fra. district med samma betydelse; av medeltidslat. distric´tus ’om­råde runt en stad; om­råde under en läns­herres doms­rätt’; besl. med strikt