SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
di`ttillsvarande adjektiv, ingen böjning dit·tills|­var·andesom funnits fram till den tid­punkten som fram­går av samman­hanget; särsk. i viss funktion e.d. tid.den dittillsvarande lands­hövdingenhennes dittillsvarande arbetesedan 1876