publicerad: 2021  
divergera divergerade divergerat
verb
[-ge´-]
1 av­lägsna sig från var­andra ofta successivt; spec. om strålar
MOTSATS konvergera 1
något/några divergerar
något divergerar
några divergerar
divergerande ljus­strålar; ljus­strålarna divergerar
äv. vara olika
två divergerande åsikter
belagt sedan 1810; ur lat. di(s)´- 'isär' och ver´gere 'luta; vetta åt ett visst håll'; jfr ur­sprung till konvergera
2 sakna gräns­värde om matematisk serie eller dylikt
något divergerar
belagt sedan 1866
divergeradivergerande, divergering, divergens