publicerad: 2021  
diverse ingen böjning
di·verse
adjektiv
divers`e
som består av olik­artade element ofta om svår­beskrivbara el. till­fälliga upp­sättningar; ibland med ton­vikt på mängden
SYN. allehanda JFR blandad
ett smörgås­bord med diverse olika läckerheter
äv. med ton­vikt på det oorganiserade och till­fälliga något ned­sättande
diverse tingel­tangel; drift med diverse figurer ur reklam­världen
belagt sedan 1637; av tyska divers(e) med samma betydelse; av lat. diver´sus 'vänd åt olika håll'; jfr ur­sprung till diversion