publicerad: 2021  
djinn djinnen djinner
substantiv
[djin´]
över­naturligt väsen som lyder den människa som har kontroll över det; i arabisk folk­tro
belagt sedan 1908; plur.form av arab. (d)jinni 'ande, demon'