publicerad: 2021  
djonk djonken djonker
substantiv
[djåŋ´k]
ett flat­bottnat kinesiskt segel­fartyg mest för flod- och kustfart
belagt sedan 1675, skrivet junck(ar); via engelska av port. junco, nederländska jonk med samma betydelse; av javanesiska djong 'far­tyg'