publicerad: 2021  
djungel djungeln djungler
djungl·er
substantiv
[juŋ´-] el. [juŋ`-]
svårgenomtränglig tropisk snår­skog vanligen med tät under­vegetation av buskar och lianer
djungelkniv; djungelvegetation
en djungel (av något)
en tät djungel; en svårgenomtränglig djungel; gerillan höll sig dold ute i djungeln
äv. bildligt, spec. om liknande ogenomträngligt (och farligt) om­råde
storstadsdjungel
spec. äv. (för utom­stående) oöverskådlig struktur
hon är väl bevandrad i byråkratins djungler
djungelns lag se lag
belagt sedan 1861; av engelska jungle med samma betydelse; via hindi av sanskrit jangala- 'vild(mark); öken'
D'e kan­ske bäst att man ger opp och lägger av
och in­ser djungelns hårda lag,
hänger sej i slipsen eller för­orenar
närmsta vatten­drag. Hasse Alfredson och Tage Danielsson, Blå stetson­hatt (i 88-öresrevyn, 1970); med satir över värderingen att man är förbrukad när man nått medel­åldern