SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
DNA [deena´] substantiv ~:t en organisk syra som bygger upp arvs­massan hos alla levande organismer och som består av en fosfatgrupp, en socker­art och kväve­haltiga baser biol.SYN.synonymdeoxiribonukleinsyra JFRcohyponymRNA DNA-molekylsedan 1960-taletav eng. DNA med samma betydelse, initial­ord för deoxyribonucleic acid; jfr nukleinsyror