publicerad: 2021  
utslag ut­slaget, plural ut­slag, bestämd plural ut­slagen
ut|­slag·et
substantiv
u`tslag
1 slutligt av­görande av myndighet eller dylikt; särsk. om dom­stols av­görande i rätte­gång
JFR beslut, 1dom
domstolsutslag
tings­rättens ut­slag löd "icke skyldig"
äv. mer informellt
hennes in­lägg fällde ut­slaget i diskussionen
belagt sedan 1617; till ut 1 och 2slå 1
2 ytlig hud­förändring med rodnad eller upp­höjning i huden vanligen i form av flera prickar; vid allergi el. annan sjukdom
hudutslag; mässlingsutslag; nässelutslag
han får ut­slag av jord­gubbar; hon fick ut­slag i an­siktet
belagt sedan 1760; trol. efter lågtyska utslach eller tyska Ausschlach med samma betydelse; till ut 1 och 2slå 1
3 av­vikelse från jämvikts­läget hos visare på mätare
pendelutslag
äv. bildligt effekt
prishöjningarna ger stort ut­slag på konsumtionen
äv. resultat
valutslag
belagt sedan 1853; se ur­sprung till utslag 1
4 med prep.av ut­tryckligt resultat av något
ett utslag (av något/sats)
ett utslag (av något)
ett utslag (av sats)
hans ut­brott var bara ett ut­slag av dåligt humör; kritiken mot den framgångs­rike affärs­mannen an­sågs vara ett ut­slag av den kungliga svenska avund­sjukan
belagt sedan 1760
5 första slag spec. vid ett hål på golf­bana
utslagsplats
ett lyckat ut­slag på 150 meter
belagt sedan 1919