publicerad: 2021  
domvilla domvillan domvillor
dom|­vill·an
substantiv
dom`villa
grövre rätte­gångs­fel av dom­stol som ger besvärs­rätt för den kränkta parten
hon begärde resning på grund av dom­villa
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska domvilla; till 1dom och villa 2