SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
donation [-∫o´n] substantiv ~en ~er don·at·ion·enstörre gåva till visst (ofta allmän­nyttigt) ända­mål vanligen lagligen stad­fäst samh.JFRcohyponymallmosa donationsbrevkonstdonationmiljondonationen donation till kyrkan av fram­lidne direktören NNdonationen skulle an­vändas till stipendier för medicinstuderande från Värm­landäv. all­männare, särsk. i medicinska samman­hangbloddonationdonation av organ efter dödenen donation (av ngt) (till ngn/ngt)sedan 1620av lat. dona´tio ’gåva’; jfr donera