publicerad: 2021  
drög drögen drögar
drög·en
substantiv
typ av låg, grov arbets­kälke
JFR 1släpa
belagt sedan 1345 (öppet brev utfärdat av kyrkoherden Johan i östgötska Asby med förteckning på mottagna inventarier (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska drögh, sv. dial. drög 'arbetssläde'; till dra