publicerad: 2021  
dragga draggade draggat
verb
dragg`a
söka igenom sjö­botten med dragg el. liknande an­ordning som får släpa på botten
någon draggar (efter någon/något)
någon draggar (efter någon)
någon draggar (efter något)
de draggade efter den försvunne som befarades drunknad
äv. om ankare släpa på sjö­botten utan att få fäste
äv. i fråga om far­tyg med ankare som tappat fäste
de draggade på natten
belagt sedan 1790
draggadraggande, draggning