SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dramatise´ra verb ~de ~t dram·at·is·er·ar1arbeta om (roman e.d.) till dramatisk form litt.vet.scen.Strindbergs Hemsöborna dramatiserades av NNdramatisera ngtsedan 17912fram­ställa som upp­skakande med avs. på ngt som i grund och botten är av mindre betydelse komm.han har begått en dumhet, men det finns ingen an­ledning att dramatisera detdramatisera (ngt)sedan 1939Subst.:vbid1-137622dramatiserande, dramatisering