SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
drus substantiv ~en ~er [dru`s- el. dru´s-] drus·engyttring av kristaller bildad i en berg­art el. in­uti en växt­cell geol.sedan 1747av ty. Druse med samma betydelse, trol. samma ord som Drüse ’körtel’