publicerad: 2021  
dukat dukaten dukater
duk·at·en
substantiv
duka´t
historiskt ett äldre guld­mynt med hög guld­halt
JFR sekin
gulddukat
han betalade med klingande dukater
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska dukat; av ita. ducato, medeltidslat. duca´tus 'hertig­döme; mynt präglat av en hertig'; jfr ur­sprung till doge, duchesse