publicerad: 2021  
duodes duodesen duodeser
duo·des·en
substantiv
duode´s
mest vid beskrivning av äldre böcker bok­format där arket är vikt till tolv blad
duodesformat
belagt sedan 1678; till lat. duod´ecim 'tolv', till du´o 'två' och dec´em 'tio'