SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
echaufferad [e∫åfe´-] adjektiv echaufferat e·chauff·er·advarm och röd i an­siktet vanligen på grund av stark sinnes­rörelse ngt högt.admin.psykol.hon blev lite blyg och echaufferad av all upp­märksamhetsedan 1842till fra. échauffer ’värma’; jfr chaufför, kalfaktor