SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
edd`a substantiv ~n eddor edd·anett­dera av två forn­isländska litterära samlings­verk som inne­håller en samling guda- och hjälte­dikter resp. en läro­bok för skalder litt.vet.eddadiktningeddakvädeeddasångden äldre, poetiska eddanden yngre eddan, även kallad Snorres eddasedan 1641av isl. edda med samma betydelse; trol. identiskt med isl. edda ’far­fars mor; den gamla’