publicerad: 2021  
edutainment ingen böjning, utrum
edu·tain·ment
substantiv
[edutäj´n-] el. [edjutäj´n-]
ut­bildning vars inne­håll förmedlas på ett under­hållande sätt
belagt sedan 1992; av engelska edutainment med samma betydelse, till education 'under­visning' och entertainment 'under­hållning'