SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
effektue´ra verb ~de ~t ef·fektu·er·arverk­ställa beslut, beställning o.d. ngt formelltkomm.JFRcohyponymutföra 1cohyponymgenomföra effektuera en beställningbeslutet effektuerades o­medelbarteffektuera ngtsedan 1626av fra. effectuer med samma betydelse; till lat. effec´tus, se effekt Subst.:vbid1-140613effektuerande, vbid2-140613effektuering