publicerad: 2021  
eforus bestämd form eforus, plural eforer, utrum
substantiv
e´forus
historiskt (titel för) biskop i egenskap av inspektor vid vissa läro­säten
(någots) eforus eforus (för något)
läro­verkets eforus talade vid skol­avslutningen
belagt sedan 1724; av grek. epho´ros 'uppsynings­man'; jfr ur­sprung till efor