publicerad: 2021  
efterarbete efter­arbetet efter­arbeten
efter|­arbet·et
substantiv
ef`terarbete
kompletterande eller av­slutande arbete
efterarbete (på/till något)
efterarbete (något)
efterarbete (till något)
grupp­arbete kräver ofta en del efter­arbete av läraren; det åter­står en del efter­arbeten efter renoveringen
belagt sedan 1838