publicerad: 2021  
efterbevakning efter­bevakningen
efter|­be·vak·ning·en
substantiv
ef`terbevakning
an­mälan om fordran i konkurs, som av­lämnats efter inställelsedagen
efterbevakning (av något)
belagt sedan 1865