SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ef`terkälken substantiv, best. f. efter|­kälk·enNoll(komma/hamna/vara) på efterkälken(komma/hamna/vara) efteri tävling el. annan konkurrenssituationden snabba tekniska ut­vecklingen har gjort att många före­tag hamnat på efter­kälken sedan 1685till äldre sv. efterkälke ’bakkälke, dvs. den bakre under­delen av en släde’