publicerad: 2021  
efterkommande ingen böjning
efter|­komm·ande
substantiv
ef`terkommande
vanligen plur. person som in­går i senare släkt­led än viss annan person (och ofta är släkt med denna)
efterkommande (till någon)
skydda vår natur, vår egen hälsa och våra efter­kommandes
belagt sedan 1346 (testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska äptirkomande