publicerad: 2021  
efterkontroll efter­kontrollen efter­kontroller
efter|­kont·roll·en
substantiv
ef`terkontroll
kontroll efter huvud­saklig kontroll för komplettering, slutjustering eller dylikt
efterkontroll (av något/sats)
efterkontroll (av något)
efterkontroll (av sats)
ett åter­besök på sjuk­huset för efter­kontroll; aktiv upp­följning och efter­kontroll av beviljade förtids­pensioner
belagt sedan 1894