SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ef`tersträvansvärd adjektiv eftersträvansvärt efter·sträv·ans|­värdvärd att sträva efter psykol.JFRcohyponymåtråvärd en eftersträvansvärd ut­vecklingett eftersträvansvärt idealofta substantiveratett sam­hälle med stora löne­skillnader är knappast något eftersträvansvärtsedan 1857