publicerad: 2021  
egalitär egalitärt egalitära
eg·al·it·är
adjektiv
egalitä´r
som efter­strävar (jäm)likhet
egalitära värderingar
äv. om något som är (jäm)likt
ett egalitärt sam­hälle
belagt sedan 1965