publicerad: 2021  
egenanställning egen­anställningen egen­anställningar
egen|­an·ställ·ning
substantiv
e`genanställning
anställnings­form för egen­företagare som inne­bär till­fällig an­ställning hos fakturerings­företag
egenanställningsföretag
belagt sedan 1987