publicerad: 2021  
egenintresse egen­intresset egen­intressen
egen|­intr·ess·et
substantiv
e`genintresse
det att själv ha (ekonomiskt) intresse av att något sker genom att man i så fall gynnas
aktörerna på marknaden handlar all­tid av egen­intresse
ofta något ut­vidgat
det fackliga egen­intresset; det nationella egen­intresset
belagt sedan 1891