publicerad: 2021  
egnahem egna­hemmet, plural egna­hem, bestämd plural egna­hemmen
egna|­hemm·et
substantiv
egnahem´
ofta plur. små­hus bebott (bara) av ägaren med familj eller dylikt
egnahemsbolag; egnahemsinteckning
om­rådet är bebyggt med 300 egna­hem
ur­sprungligen sär­skilt om friliggande en­familjs­hus, upp­fört med stöd av en spec. typ av lån (egna­hems­lån)
egnahemsrörelsen
belagt sedan 1901