publicerad: 2021  
egocentrisk egocentriskt egocentriska
ego·centr·isk
adjektiv
egocen´trisk
som sätter det egna jaget i centrum
en egocentrisk ung man som helst vill tala om sig själv
äv. om handling och dylikt
egocentriskt prat
belagt sedan 1913; modern bildn. till ego och lat. cen´trum, se ur­sprung till centrum