SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
egocen´trisk adjektiv ~t ego·centr·isksom sätter det egna jaget i centrum admin.psykol.SYN.synonymsjälvupptagen en egocentrisk ung man som helst vill tala om sig själväv. om handling o.d.egocentriskt pratsedan 1913modern bildn. till ego och lat. cen´trum, se centrum