SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
egois´t substantiv ~en ~er ego·ist·enperson som en­bart eller huvud­sakligen tar hän­syn till sig själv psykol.yrk.MOTSATSantonymaltruist fullblodsegoisten egoist som NN skulle aldrig bry sig om att hjälpa någon annansedan 1789